CBS Klantenservice

Bent u op zoek naar de klantenservice van het CBS?

Bel nu Bel nu

CBS Contact

Telefoonnummer
Adres
CBS-weg 11, 6412 EX Heerlen
Website
Openingstijden
Gesloten
Maandag
09:00-17:00
Dinsdag
09:00-17:00
Woensdag
09:00-17:00
Donderdag
09:00-17:00
Vrijdag
09:00-17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Klantenservicedirect.nl is niet verbonden of aangesloten bij CBS. 

Waarom het CBS bellen?

U wilt meer informatie over huurprijsberekeningen

Bel het CBS telefoonnummer wanneer meer informatie wilt over de huurindexeringsmodule en huurprijsberekeningen. CBS klantenservice kan u meer uitleg en informatie geven over de huurindexeringsmodule.

Waar vindt u cijfers/statistieken?

U kunt het CBS nummer bellen wanneer u geïnteresseerd bent in cijfers en/of statistieken. Of misschien heeft u statistisch informatie nodig voor uw bedrijf(splan) of het schrijven van een rapport? CBS klantenservice kan u uitleggen waar u de diverse door het CBS opgestelde statistieken kunt vinden en hoe u deze evt. kunt opvragen.

U wilt deelnemen aan (een) onderzoek(en)

Wilt u graag deelnemer worden van een onderzoek van het CBS. Hoe meldt u zich daarvoor aan? Bel het CBS klantenservice nummer en de medewerker kan u meer uitleg en informatie geven de onderzoeken van het CBS en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

U wilt weten wat de inflatie op consumentprijzen is

Bent u nieuwsgierig naar de inflatiecijfers en de invloed op de consumentenprijzen? Neem dan contact op met CBS klantenservice. Zij kunnen u meer informatie geven en uitleggen waar u de verschillende gegevens kunt opzoeken.

Heeft u een klacht of bezwaar?

Heeft u een klacht of bezwaar, dan kunt u deze indienen bij het CBS. Neem contact op met CBS klantenservice en de medewerker kan u meer vertellen over het indienen van een klacht en/of bezwaar, hoe de klachten- en/of bezwaarprocedure verloopt en hoe u uw klacht/bezwaar officieel kunt indienen bij het CBS.

Hoe kunt u een WOB-verzoek indienen?

Bel het CBS telefoonnummer wanneer u een WOB-verzoek (verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur) wilt indienen. CBS klantenservice kan u uitleggen hoe dit verzoek kunt indienen en meer informatie geven over de procedure rondom dit soort verzoeken.

Chatten met het CBS

Chat met het CBS

Neem rechtstreeks contact op met CBS klantenservice via de chat. Het CBS contactcenter is op werkdagen via de chat bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Heeft u een vraag, probleem of opmerking, dan kunt u via de chat een chatgesprek starten met een CBS klantenservice medewerker.

Klacht indienen bij het CBS

Klacht indienen

Heeft u een klacht over het CBS dan kunt u deze officieel indienen via het klachtenformulier. Vul de gevraagde gegevens in. Omschrijf uw klacht en verstuur het klachtenformulier. Het CBS zal officieel op uw klacht ingaan. Lees op de website hoe de klachtenprocedure werkt of bel het CBS telefoonnummer.

Klacht indienen bij het CBS

Facebook-pagina van het CBS

CBS Facebook-pagina bekijken

Het CBS heeft een Facebook-pagina met berichten de presentaties van nieuwe cijfers en statistische gegevens van onderzoeken van het CBS. Verder publiceert ook actuele openstaande vacatures van het CBS op de Facebook. Facebook Messenger voor DM is niet beschikbaar op de Facebook-pagina van het CBS.

Facebook-pagina van het CBS

Contact met het CBS via Twitter

Bekijk Twitter-pagina van het CBS

CBS heeft ook een Twitter-pagina waar zij diverse nieuwsberichten delen over het werk van het CBS, nieuws, cijfers en statistieken. U kunt een DM naar CBS klantenservice sturen. Het is niet duidelijk of en wanneer er op uw bericht gereageerd zal worden.

Contact met het CBS via Twitter

CBS op Instagram

Bekijk Instagram-pagina

CBS heeft ook een Instagram-pagina. Hier delen zij berichten en foto’s het CBS en het werk van het CBS. De Instagram-berichten zijn onderverdeeld in een aantal categorieën: ‘NL in cijfers’, ‘CBS backstage’, #CBSQUIZ’, ‘In het nieuws’ en ‘Doorsnee dag’. Het is niet mogelijk om via Instagram rechtstreek contact op te nemen met CBS klantenservice.

CBS op Instagram

Het CBS op Linkedin

Bekijk CBS Linkedin-pagina

Op de Linkedin-pagina van het CBS deelt het CBS diverse berichten over werken bij het CBS en de actuele openstaande vacatures. Verder delen ze ook nieuwsberichten van aankomende presentaties van cijfers over en ontwikkelingen in Nederland. De klantenservice van het CBS is niet rechtstreeks bereikbaar via de Linkedin-pagina.

Het CBS op Linkedin

Youtube-kanaal van het CBS

Bekijk het CBS op Youtube

Het CBS heeft ook een eigen YouTube kanaal met video’s met informatie over het CBS, werken bij het CBS, de werkzaamheden van het CBS en meer. De video’s zijn ingedeeld in een groot aantal playlists zoals bijvoorbeeld: ‘Leren met het CBS’, ‘Werken bij het CBS’, ‘Wat doet het CBS’, ‘Persconferentie’ en ‘Cijfers voor iedereen’. U kunt CBS klantenservice niet rechtstreeks bereiken via Youtube.

Youtube-kanaal van het CBS

Nederland in cijfers

Nederland in cijfers bekijken

Nederland in cijfers is een jaarlijkse (online) publicatie van het CBS. Het CBS beantwoordt in beeld en tekst, kort en bondig, 36 uiteenlopende vragen over Nederland aan de hand van de meest recent beschikbare cijfers. Voor wie meer over een onderwerp wil weten, kan zich verder verdiepen, via de bijgesloten linkjes naar tabellen en artikelen.

Nederland in cijfers

Een brief schrijven aan het CBS

Het postadres is:

CBS Locatie Heerlen
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen

U kunt er ook voor kiezen om een brief aan CBS klantenservice te schrijven. Deze kunt u rechtstreeks verzenden naar het (bijgaand) postadres van CBS.

Meer informatie over HET CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (Het CBS) verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data worden verwerkt tot statistische informatie over diverse maatschappelijke en economische onderwerpen. Het CBS heeft de wettelijke taak om de statistische informatie op een onafhankelijke wijze en zo breed mogelijk beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken. Op 6 oktober 1892 werd de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) opgericht. De taken van het CCS waren het adviseren en het zelfstandig samenstellen van statistieken voor de overheid. Na verloop van tijd nam de vraag naar statistieken steeds meer toe, en de CCS kon niet de hoeveelheid verzoek voldoen. Daarom werd in 1898 besloten om een centraal bureau op te richten en daarop is op 9 januari 1899 is het CBS opgericht. De CCS behield haar adviestaken en werden er toezichtstaken aan het werk van het CCS toegevoegd. Zo beoordeelt het CCS het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS en stelt deze programma’s vast. In 2017 is de CCS vervangen door een Raad van Advies. Op 20 november 2003 is de wettelijke grondslag voor het CBS is vastgelegd in de 'Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek'. In deze wet wordt de onafhankelijke positie van het CBS ten opzichte van de regering en andere overheidsinstellingen gegarandeerd. Sinds 1 januari 2004 is het CBS een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dit betekent dat het CBS als ZBO overheidstaken uitvoert, maar niet rechtstreeks onder het gezag van een ministerie. De minister van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor wetgeving, budget en de voorwaarden. Het CBS wordt bekostigd uit de rijksbegroting via het ministerie van EZK en uit zelfstandige inkomsten uit aanvullende statistische diensten voor andere (overheids)instanties. Het CBS werkt vanuit 2 locaties: Heerlen en Voorburg.

Beoordelingen

Klantbeoordelingen
5
4
3
2
1
0 0 beoordelingen

 Rating label*

Bel nu Bel

De kosten zijn honderdtien cpm, ook na doorverbinden.